Virksomheden

Ideen med virksomheden, er at forbedre miljøet, genskabe brugbare vandresourcer igen og igen.

 

Det er Cleantech Aqua A/S meget magtpålæggende, at medvirke til at nedsætte forbruget af drikkevand. Det opnår vi ved intens forskning som forbedrer teknikkerne til rensning og genbrug af spildevand.

Mange steder i verden har man ikke drikkevand tilbage, det senarie kan komme her i nordeuropa før vi aner det. De ekstreme vejrforhold vi oplever og de enorme regnmængder vi har set på det sidste, hvor alt oversvømmes og overfladevand trækker ned i drikkevandsboringerne er starten på det senarie.

Hvis først der er adgang fra overfladevand til en enkelt boring i et område, kan den forurene et kæmpe område, da vandet presses ned i vandlaget i jorden med stor kraft.

 

Anlæg for decentral Spildevandsrensning.

Ved at rense spildevandet decentralt ved virksomheden, undgår man sammenblanding af farlige stoffer i de kommunale afløbssystemer, som senere kan udvikle sig til komplekse forbindelser, inden de når det offentlige rensningsanlæg. De komplekse forbindelser og de store spildevandsmængder kan reduceres ved at udføre decentral rensning på virksomheden, hvor det kun er virksomhedens eget spildevand der skal renses. Det er en god lære for personalet på virksomheder med decentral rensning, at hvis de påfører renseanlægget stoffer det ikke kan rense eller slår anlægget ned biologisk, koster det dyrt i friskvands forbrug og udledning igen, indtil anlægget er i drift igen i løbet af 10 til 20 dage. Det er afgørende for en god decentral rensning, at der kun tilføres stoffer som er planlagt og som anlægget er dimentioneret til. Det giver ekstra stor gevinst, hvis virksomheden selv kan genbruge hele spildevandsmængden efter rensning eller en stor del af den.

 

Eksempel:

Et busvaskeanlæg vasker busser i genbrugsvand, vandet bruges flere steder til indvendig vask i bussen også. Når så en uansvarlig chauffør vælger at tømme toilettanken i vaskehallen, fordi han tror det så bliver væk, får han en slem overraskelse når han opdager at vandet efterfølgende får den speciel duft af ......

Det er så smart med videoovervågning, så man kan se hvem det er, der har spoleret anlægget som skal tømmes og startes op med rent vand.

 

Anlæg for nødhjælp.

Vi har anlæg som med en lille ombygning kan hente flodvand (overfladevand) ind til rensning, som herefter bliver til drikkevand. Det er udstyr som kan bruges ved katastrofer world wide. Udstyret er transportabelt og kan fragtes med helikopter hvis det er nødvendigt.

Anlæggene er mobile units som kan leveres med hjul, så de kan køre efter en hest eller en okse og sættes i drift i områder uden strøm da de er forsynet med batarier, solsæller og vindmølle.

 

Produktions kapacitet

 

Med den nyeste teknologi og vores stabile net af underleverandører, kan vi producerer 160 standardanlæg på årsbasis på de to fabrikker vi har på nuværende tidspunkt.

Kapasitestsmeæssigt ligger vores nuværende standardanlæg mellem 1 m3 og op til 20 m3 pr. døgn. Det kan ikke udelukkes, at vi går højere op, men de fleste af vores kundesegmenter ligger i det område.

Det betyder at vi kan operere med branchens korteste leveringstid med vores turnkee koncept og med montagetider fra under en dag ved kunden. Der er derfor ikke langt fra beslutning til ibrugtagning.

 

Vores team af profesionelle sælgere står klar, hvis du er en af dem som synes kommunernes uforsvarlige omgang med dine penge, i form af afgifter og særbidrag på spildevandsafledningen har taget overhånd.

Vi giver gerne et uforpligtende tilbud, så du i ro og mag kan fintænke, hvad du skal bruge de mange penge til, hvis du slår til allerede i dag.

I mange tilfælde er det næsten gratis at etablere vandrensning og eventuelt genbrug af vand, hvis det er muligt.

Men selv med efterpolering og efterfølgende afløb til kommunal kloak har vi set ROI på et til to år.

Se produkter her

  • Eget Call Center
  • Eget laboratorie
  • International serviceteam
  • Eget serviceteam

 

  • Service 24/7
  • Online SRO
  • Service inden for 24 timer
  • Egen Produktion

 

 

 

Værdiskabende investering

 

Leasing:

Anlægget kan finansieres på flere måder, man kan købe anlægget med bankfinansiering eller man kan lease anlægget.

Hvis man vælger leasing og man vælger anlægget som en løst monteret unit, kan hele installationen leases

 

Ved køb:

Når man køber anlægget fordi man selv kan stå for investeringen vil investeringen være i hus inden for en kort tidhorizont. Hvis anlægget er til genbrug af vand spares indkøb af nyt vand, prisen på afledning af genbrugt vand og ikke mindst særbidrag. Det siger sig selv, at pengene er tjent hurtigt hjem, da man flere steder nærmer sig 100 kr. pr. m3 for vand og afledning. Det er så udelukkende forureningsgraden der afgør, hvor lang tilbagebetalingstiden ( ROI ) bliver.

 

Se også virksomhedens Miljøpolitik

 

 

 

Cleantech Aqua A/S

Ejer og Direktør

 

Heidi-Marie Hegnsgaard Rasmussen (Cand.Merc.Jur.) har stiftet selskabet Cleantech Aqua A/S i 2016 sammen med en investorgruppe bestående af Mogens Carlsen og Rene Wæhrens. De tre ejere ser et potientiale i spildevandrensning og genbrug af vand i industrier med stort vandforbrug, Virksomhedes medarbejdere har stor erfaring med vandrensning i store anlæg, både nationalt og internationalt med kontakt til flere internationale kundecsegmenter, leverandører og samarbejdspartnere bl.a. Animodan som arbejder world wide med både Flotation og biologisk vandrensning.

 

 

Cleantech Aqua A/S har:

Copyright © Cleantech Aqua A/S - All Rights Reserved