Hjem

Klik på billedet Transport 2017 for at se billeder fra messen

Nyt Vandrensningsfirma

 

Vi er specialister i værdiskabende recirkulering og genbrug af vand

 

 

Med vandkvaliteter efter rensning, som har status af drikkevand, er det mange steder muligt, at recirkulere renset spildevand i industrien som procesvand.

Vi konstruerer anlæg som kører i lukkede systemer, som kan køre i årevis med det samme vand uden afløb, hvor der kun tilsættes vand i forhold til fordampningen.

 

Læs mere om vores kompetencer her:

International Call Center

 

Call Centeret er bemandet med personale, der har teknisk indsigt i alle typer anlæg og vil online kunne kommunikere med alle anlæg.

 

 

Totalantreprise International

 

Vi har ingeniører, arkitekter og samarbejdspartnere som gør, at vi kan stå med totalentrepriser internationalt.

 

 

Afdelinger

 

Cleantech Aqua A/S er på vej med datterselskaber i Paris, samt Litomysl i Tjekkiet, hvor al produktion til øst og sydeuropa skal foregå.

 

 

Al udvikling og emplementering af nye opfindelser, software, test og godkendelse sker i Danmark, hvor vi har eget værksted og laboratorie. Her analyseres, beregnes og dimentioneres anlæggene inden de produceres tæt på kunden.

Anlægget kører automatisk med SRO

 

Der opsamles og gemmes data fra alle anlæg world wide.

 

Kravene fra myndighederne skærpes i disse år, især når der er tale om recirkulering og genbrug af vand. Hvis anlægget monteres som efterpolering af spildevandet, inden det ledes ud i kommunale afløb med grænseværdier under særbidrags grænsen, kan det alene betale anlægget.

Cleantech Aqua A/S etablerer eget laboratorie, så vi altid kan stå inde for de kvalliteter vi leverer fra vores anlæg. Laboratoriet bliver delvist rullende laboratorie, som kan besøge kommende kunder for forundersøgelser. Undersøgelser når anlægget er sat i drift og derefter opfølgende undersøgelser og analyser som dokumentation for rensekvaliteten. Laboratoriet har personale kompetencer som bioprocesingeniører og kemiingeniører. Efterfølgende bliver analyser opfulgt af akrediterede laboratorieanalyser.

 

Se vores produkter her

 

  • Lavt energiforbrug
  • Lav montagepris
  • Leveres Turnkee
  • Lav service udgift
  • Udnytter naturens teknologi
  • Som overjordisk unit eller underjordisk
  • Fleksibel anvendelse
  • Som unit er anlægget flytbart

Copyright © Cleantech Aqua A/S - All Rights Reserved