Produkter

Nytænkning der flytter grænser

Produkter

 

Vi har tre grundprodukter som serieproduceres for biologisk rensning og genbrug til let spildevand.

Det er anlæg der strækker sig fra 1 m3 /h til 500 m3 /h, hvilket betyder at vi kan rense og genbruge vand til små og store vandforbrugere.

Det er vores nye high speed modtryksturbine sammen med vores nye PC baserede styresystem med SRO der gør det muligt, at trække så store mængder vand på anlæg med kun et til to servicebesøg pr. år.

 

Se hvem vi er

 

Har du behov for at udnuytte vandresurne bedre i din virksomhed, så aftal et møde med vore eksperter.

 

Kontakt os her

Værktøjskassen :

.

 

Industrianlæg:

 

 

 1. Forskelligt automatisk risteudstyr for grovrensning.
 2. Flotations anlæg DAC system.
 3. Automatiske partikkelfiltre samt automatiske trykfilteranlæg.
 4. Biologisk rensning med MBBR teknologien.
 5. Microfiltration med membransystemer 10 micron.
 6. Ultrafiltration med membanløsninger 0,1 micron.
 7. Nanofiltration med fjernelse af salte 0,001 micron.
 8. Hyperfiltration ned til 0,0001 micron.
 9. Ozonanlæg i mange varianter-Lys ozon og korona ozon.
 10. UV behandling.
 11. Mekanisk vandbehandling som frigør indkapslede stoffer.
 12. Blødgøringsanlæg ved ionbytningsteknologi.
 13. Mange forskellige prober og sonder som styrer og regulerer rensningen, samtidig med de leverer data til den nye Pc baserede intelligente styring med SRO.

 

Juridisk:

Salgs og Leveringsbetingelser for Cleantech Aqua A/S Hent

 

 

Kontakt mig hvis du har spørgsmål til teknik eller spørgsmål vedrørende produkterne

 

Kontakt mig her

Nyhed !

 

Cleantech Aqua A/S sælger nu også produktserie Bio Unit som er opfundet og designet af Mogens Rasmussen.

Bio Unit har gennemgået en kraftig opgradering bl.a. PC baseret styringen med standard 40 analog input, 15 digitale input, 10 analog output og 60 relæ output med mulighed for udvidelse. PC'en kan, om nødvendigt, erstattes af en hvilken som helst PC.

Der er nu ampere måling på alle eksterne som interne motor faser. Online video/tale komonikation med personale på anlæggene. Brugerflade med visuelle effekter for bedre overblik osv. Online opkobling via en normal internetopkobling , automatisk datalager i 5 år.

Opdateret reaktor med en blanding af DAF teknologien (Disolved air flotation) og MBBR teknologien. Ny filterteknik med renere vand, højere effekt og lavere energiforbrug. Der bliver fremadrettet implementeret nyt analyse udstyr som testkøres nu.

Cleantech Aqua A/S

Walou of waste water

 

Anlæg bygges til specifikke opgaver

 

Vi starter altid med at analysere vandet, så kender vi problemets størrelse.

 

Man kan som udgangspunkt ikke sige det mindste om et anlægs sammensætning og pris, ud fra vandets beskaffenhed rent visuelt. Helt rent vand kan ændre karakter til tjærelignende væske, kun ved en simpel tilsætning af opløst ilt. Det kan være rent drikkevand som kun er forurenet med lidt biologisk nedbrydeligt materiale, som på grund af drikkevandets beskaffenhed ændrer fuldstændig karakter, når der laves en biologisk rensning på vandet. Det kan også være rent vand som lugter fælt på grund af organisk forurening som frembringer svovlbrinte, som er en farveløs gas som er en smule opløselig i vand. Alkaliteten i vandet er en faktor som indvirker på om vandet kan justeres i pH, hvis det er nødvendigt kan der kræves en kemisk justering, inden biologisk rensning er muligt.

 

Håndfaste beviser.

 

Når man står med en komplet analyse ved man, hvad problemet er og man ved også, hvilken teknologi man skal gribe i værktøjskassen for at løse opgaven. Det er før set i branchen, at man sutter på sin pegefinger og mærker hvad vej vinden blæser, og så bygger man et anlæg ud fra det. Det er ikke det bedste udgangspunkt når man som ny virksomhed kommer med henblik på, at rette op på det som kunden har købt engang, og som ikke virker. Dette er en vanskelig balance og derfor er det af og til lettere at være den første virksomhed på stedet.

 

Store industrianlæg.

 

Det er i industrien der kan spares store penge, her er spildevandet også lidt mere komplekst end ved de små industrier. Anlæggene skal som regel være større og derfor er det absolut nødvendigt, at man har styr på spildevandets belastning og mængde, inden man går i gang.

Vi bygger anlæg i størrelser fra 2 til 10.000 m3 .

 

 

Store industrier med store særbidrag.

 

Hvis en stor virksomhed udleder 100 til 500 m3 i timen og de har en forhøjet pris på særbidrag, det kan være for meget opløst fedt eller andre stoffer i vandet, vil det være muligt at lave et efterpoleringsanlæg som kun renser toppen af forureningen. På den måde vil særbidraget kunne undgås. Det kan være enormt store beløb der er tale om, der kan spares ved blot denne operation. Det er ikke alle der kan og må genbruge vand og så kan det være en løsning.

Kontakt os og spørg.

 

 

Se hvem vi er

Copyright © Cleantech Aqua A/S - All Rights Reserved