Kompetence

 

 

 

Cleantech Aqua A/S

Kompetencer:

 

Cleantech Aqua A/S designer og udvikler udstyr, som bliver tilpasset opgaven fra gang til gang. Vi er ikke bundet af anlæg, som er indkøbt fra leverandører til standard opgaver. Markedet er mættet af firmaer der sælger udstyr som hyldevarer fra leverandører uden, at have den fornødne viden og erfaring med, hvordan dimentionsberegninger laves. Vores projektlederer, laboranter, bioprocesingeniører og kemikerer samarbejder tæt med virksomhederne for at løse deres specifikke opgaver, så deres spildevandsproblem løses på den bedst tænkelige måde og med størst muligt afkast af investeringen.

 

Cleantech Aqua A/S kan indgå som både projektpartner og servicepartner i små og store virksomheder, samt internationale koncerner omkring drikkevandsrensning på vandværker, vandbehandling, spildevandrensning, recirkulering af vand og genbrug af vand som procesvand. Vi har erfaring og kompetencer inden for driftsoptimering og energioptimering i mange lande, hvor vi har lokalt personale som har sat sig ind i lokale regler og lovgivninger.

 

Cleantech Aqua A/S kan tilbyde alt fra overvågning af vaskeanlæg, maskiner af forskellig art, vandbehandlingsanlæg, renseanlæg, samt rensekvallitet. Online analyser for dokumentation af overholdt grænseværdier over for myndigheder.

 

Cleantech Aqua A/S har også løbende samarbejde med arkitekter og ingeniører på internationalt plan med aktiviteter, som overskrider landegrænser.

Det giver os store fordele når vi arbejder i store virksomheder og koncerner, som har afdelinger spredt over flere lande, hvilket vi allerede har erfaring med.

 

Se produkter her

Nyt ! PC baseret styresystem med SRO

 

Der opsamles og gemmes data på server fra alle anlæg world wide.

 

Dataopsamlingen sker med online sonder og prober, hvor der måles på kravspecificerede data.

 

 • Forskellige reference temperaturer
 • Opløst ilt
 • pH måling og regulering
 • Alkalitet
 • Microsimens
 • Spectrometer probe, som måler kulstofbelastningen SAC,T(D) OC, COD, eller BOD.
 • Turbiditetssonde med reference temperatur.
 • Ionselektiv elektrode, som måler ammonium og Nitrat med kalium kompensation
 • Suspenderet stof
 • Vandmængde, gennemløb, flow
 • Tilsat vand
 • Sparet vand
 • Afledt vand til afløb
 • Automatisk udtagning af vandprøver for akrediteret analyser

 

 

Takket være Cleantech Aqua´s specielle teknologier er det muligt at øge omsætningshastigheden i MBBR reaktorer med op til 25%.

Beluftningen udføres efter vaacum / tryk princippet, hvor overførslen af opløst ilt (oxygen)sker ved skiftevis vaacum og tryk impulser som opstår i trykkammeret på iltgeneratoren. Det giver ekstrem lav støj og energiforbrug til beluftning. Det er normalt den proces der regnes for den mest energikrævende i processen på de fleste kendte konkurerende anlæg.

 

MBBR reaktoren er specielt konstrueret med flere smarte finesser, som accelererer bioprocessen til det maksimale. En forusætning for, at det kan ske er at microorganismerne har adgang til forureningen i vandet, i visse tilfælde kan de være indkapslet eller på anden vis barikaderet. Det har vi forskellige systemer som kan løse op for, så renseprocessen kan arbejde maksimalt, det er bl.a. mængden af oxygen og omrøring af reaktoren der sammen med mange andre faktorer, bestemmer omsætningshastigheden.

 

 

Se produkter her

Copyright © Cleantech Aqua A/S - All Rights Reserved